Skip to main content

Om MOVE-konceptet

MOVE er et energiskabende og forebyggende sundhedskoncept, som kan forbedre produktiviteten og reducere sygefraværet i virksomheden.

MOVE kombinerer fokus på medarbejderens individuelle sundhed, et aktivt fællesskab og virksomhedens bundlinje for at skabe de største effekter.

MOVE er et forebyggende sundhedskoncept som indeholder følgende elementer

MOVE består af en række elementer, som kan sammensættes ud fra virksomhedens behov og ønsker.

kommunikation

01. Kommunikations-pakke

Movemensch leverer en kommunikationspakke, som informerer om hvad MOVE er, hvad det gør godt for, samt en FAQ (ofte stillede spørgsmål) der svarer på nogle af de spørgsmål, som medarbejderne kan have vedrørende MOVE.

sundhedsmaaling

02. Sundhedsmåling

Sundhedsmålingen måler via et spørgeskema medarbejdernes sundhed på fem dimensioner: Arbejdsprofil, selvvurderet fysisk kapacitet, aktivitetsniveau, fysisk helbred og mentalt helbred.

sundhedsrapport

03. Sundhedsrapport

Virksomheden får en anonymiseret rapport over det samlede resultat, der viser medarbejdernes generelle sundhed på faktorer som fysisk kapacitet samt fysisk- og mentalt helbred.

04. Move Your Body plan

De individuelle Move Your Body planer udarbejdes og afdelingens eller virksomhedens samlede bevægelsesprogram fastlægges.

05. Movemakers

Den eller de interne Movemakers uddannes i A) MOVE konceptet, B) de individuelle Move Your Body planer, C) øvelserne samt i D) metoder til motivation af medarbejderne.

kick-off

06. Kick off

Samtlige medarbejdere inviteres til kick-off, hvor de introduceres for MOVE og de forskellige øvelser. Kick-off er startskuddet til en mere aktiv og energisk arbejdsplads.

traening

07. Fællestræning

Fællestræningen sættes i gang. Den fælles træning vil styrke medarbejdernes fysiske og mentale overskud og skabe socialt sammenhold. Virksomheden bestemmer selv, om træningen skal gennemføres på én gang eller opdeles i bidder hen over ugen.

opfoelging

08. Opfølgning

Der følges op på MOVE og den effekt det har på medarbejdere og virksomheden. Eventuelle justeringer foretages én gang hver tredje måned.

Kommunikationspakke

Hvis man ønsker fuld effekt af MOVE kræver det en synlig opstart og løbende kommunikation, så alle ved hvad MOVE er, hvorfor det implementeres, og hvordan det helt praktisk skal foregå.

Ved opstart af MOVE leverer Movemensch derfor en kommunikationspakke med forskellige kommunikationsprodukter og en FAQ, der besvarer på nogle af de spørgsmål, som medarbejderne måtte have vedrørende MOVE.

Sundhedsmåling

Sundhedsmålingen foregår ved, at hver medarbejder besvarer et spørgeskema mundtligt, skriftligt eller digitalt. Målingen afdækker medarbejderens sundhed på 5 områder.

Arbejdsprofil

Medarbejderen angiver hvilken type arbejdsopgaver medarbejderen primært udfører på en typisk arbejdsdag. Der skelnes mellem stillesiddende arbejde, stående/gående arbejde og fysisk krævende arbejde.

Selvvurderet fysisk kapacitet

Selvvurderet fysisk kapacitet vedrører medarbejderens vurdering af egen fysisk kapacitet med hensyn til styrke og kondition. Derudover skal medarbejderen gennemføre en fysisk balancetest og rapportere resultatet af denne i spørgeskemaet.

Aktivitetsniveau

Aktivitetsniveau vedrører medarbejderens fysiske aktivitetsniveau, og afdækker hvor fysisk aktive medarbejderne er i fritiden.

Fysisk helbred

Det fysiske helbred vedrører faktorer som kropssammensætning, sygdomsbillede og smerter i kroppen.

Mentalt helbred

Det mentale helbred vedrører faktorer som stress, humør, energiniveau og evne til at fokusere.

Sundhedsrapport

Virksomheden får en anonymiseret rapport, der viser medarbejdernes generelle sundhed på faktorer som fysisk kapacitet samt fysisk- og mentalt helbred.

På denne måde kan virksomheden få et overblik over, hvilke udfordringer medarbejderne samlet har, og et beslutningsgrundlag for hvilke sundheds- og arbejdsmiljøindsatser, der skal iværksættes for optimal effekt. Derudover fungerer rapporten som en måling af virksomhedens sundhedstilstand og som et referencepunkt i opfølgningerne på effekten af MOVE.

​Move Your Body plan

Hver medarbejder får en personlig Move Your Body plan, som er en træningsplan med øvelser, der er individuelt tilpasset. Øvelserne er sammensat med udgangspunkt i medarbejderens arbejdsprofil, selvvurderet fysisk kapacitet, aktivitetsniveau samt fysisk og mentalt helbred. Programmet indeholder et kort opvarmningsforløb samt konditions- og/eller styrketræning (se figur).

Medarbejderen får sit eget træningsprogram med beskrivelser, illustrationer og videoklip.

​Movemakers

Movemakers er enten en intern medarbejder eller en personlig træner fra Movemensch. Movemakers’ hovedopgave er at facilitere den/de ugentlige træning(er). De interne Movemakers skal ligeledes fungere som frontløbere og ambassadører for mere bevægelse i organisationen.

De interne Movemakers bliver klædt på til at sætte organisationen i bevægelse og sikre, at fællestræningerne bliver afholdt, vise og instruere kolleger i øvelserne samt sørge for progression.

Læs mere om Movemakers:

 • Hvorfor arbejde med Movemakers?
 • Uddannelse
 • Online community, som giver adgang til følgende:
  – Viden
  – Redskaber
  – Inspiration
  – Online community
Læs mere om Movemakers

Kick off

Som opstart på forløbet inviteres alle medarbejdere til kick off, som er det officielle startskud til en (mere) aktiv og energisk kultur. Her får alle indsigt og viden om, hvorfor det er vigtigt at bevæge sig, også selvom man har et fysisk krævende arbejde.

Under kick off vil medarbejderne få indsigt i hvilke gavnlige effekter bevægelse i arbejdstiden giver medarbejderen, virksomheden og samfundet. Derudover vil medarbejderne blive introduceret til MOVE-konceptet og de enkelte øvelser.

Kick-off tilpasses virksomheden i forhold til varighed og hvilke faktorer der skal lægges særlig vægt på.

Fællestræning

Et centralt element i MOVE er én times fællestræning om ugen. Dette styrker medarbejdernes fysiske og mentale overskud og skaber socialt sammenhold. Virksomheden bestemmer selv, om træningen skal gennemføres på en gang, eller om den skal splittes ud over ugen.

Hver fællestræning starter med en fælles opvarmning efterfulgt af enten arbejdsprofil-øvelser og/eller individuelle øvelser og bliver evt. rundet af med en fælles nedkøling. Den fælles træning faciliteres af enten en intern eller en ekstern Movemaker.

Opfølgning

Opfølgningen består af en måling af medarbejdernes sundhed, en opdatering af medarbejdernes Move Your Body plan samt en opdatering af nøgletal og udviklingstendenser i virksomhedens sundhedsrapport. Opfølgningsfrekvensen kan tilpasses virksomhedens ønsker.

Dette giver mulighed for en løbende effektmåling og håndtering af nye udfordringer. At sætte fokus på de små sejre, motiverer til at fortsætte. Chancen for succes er større, hvis der følges op med passende mellemrum.

Opfølgningen består af:

 • Måling af medarbejdernes sundhed
 • Opdatering af virksomhedens sundhedsrapport, som viser udviklingstendenser
 • Justering af medarbejdernes Move Your Body plan
 • Dialog om eventuelle justeringer og inspiration til mere bevægelse

Sammensætning af MOVE pakke

MOVE er ikke et standardkoncept, hvor “one-size fits all”.

Det er vigtigt for Movemensch, at konceptet passer ind i den enkelte virksomheds kultur og er målrettet de behov virksomheden har. MOVE-konceptet kan derfor tilpasses og de enkelte elementer kan vælges til eller fra.

Det eksakte indhold af MOVE-konceptet aftales på et afklarende møde, og virksomheden får herefter tilsendt et uforpligtende tilbud på et skræddersyede MOVE-koncept.

Tilkøb

Ud over de beskrevne elementer i MOVE-konceptet, kan virksomheder tilkøbe udstyrspakke, personlig sundhedsprofil og personlig sparring.

Udstyr

Nogle af øvelserne i medarbejdernes Move Your Body plan, skal udføres med udstyr. Typisk en træningsmåtte, et træningselastik og evt. en balancepude/-bold.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 kvaliteter. Enten én standardpakke, som er af udmærket kvalitet eller én luksuspakke, som har en mere eksklusiv finish, og som evt. kan suppleres med virksomhedens logo.

Standard-pakke

kr.200/ pr. medarbejder

Luksus-pakke

kr.500/ pr. medarbejder
Kontakt mig

Personlig sundhedsprofil

Hver medarbejder får en personlig sundhedsprofil, som viser medarbejderens generelle sundhedstilstand, risikoområder, anbefalinger til indsats mod en sundere livsstil. Sundhedsprofilen vil løbende blive opdateret.

Pris pr. medarbejder

kr.100/ pr. medarbjeder
Kontakt mig

Personlig sparring

Medarbejderen får sparring til udarbejdelse af en handlingsplan, der løbende vil blive fulgt op på online. Fysisk personlig sparring vil blive tilbudt på halvårs basis.

Pris pr. medarbejder

kr.250/ pr. medarbejder
Kontakt mig

Ofte stillede spørgsmål

Skal der være redskaber til rådighed?

MOVE er baseret på individuelle øvelser, og kravene til redskaber er afhængig af hvilke udfordringer den enkelte medarbejder har. MOVE er baseret på øvelser, som kræver et minimum af udstyr. Langt de fleste skal kun bruge en måtte og en lang elastik.

Har medarbejderen udfordringer med hofterne anbefales derudover en kort elastik, og hvis medarbejderen har balanceudfordringer, anbefales der en balancepude og en stor træningsbold.

Der kan evt. tilkøbe en udstyrspakke til samtlige medarbejdere, som indeholder alt det udstyr medarbejderne skal bruge. Der kan vælges mellem en standardpakke og en luksuspakke. Se udstyrspakken her.

Hvad koster det?

MOVE består af en lang række elementer, som virksomheden kan vælge til og fra.

Prisen er derfor afhængig af, hvilke elementer virksomheden vælger, og vil være baseret på en afklarende dialog om virksomhedens ønsker og behov.

På baggrund af denne dialog udarbejdes der et uforpligtende tilbud.

 

Hvor meget tid skal der afsættes?

MOVE er baseret på 1 times træning om ugen. Forskning har vist, at dette  er nok til at aktivere alle de mange fordele, der er forbundet med at være fysisk aktiv. Se fordele for virksomheden og medarbejdere her.

Fællestræningen kan deles op i mindre bidder og tilpasses arbejdsdagen.

Skal der bruges sportstøj?

MOVE er som udgangspunkt baseret på øvelser, som kan udføres i almindeligt tøj eller arbejdstøj. Det er individuelt, hvor meget man sveder, og enkelte kan måske opleve, at de kommer til at svede en smule. Udgangspunktet er, at man ikke behøver at klæde om for at gennemføre øvelserne.

Ofte stillede spørgsmål

Skal der være redskaber til rådighed?

MOVE er baseret på individuelle øvelser, og kravene til redskaber er afhængig af hvilke udfordringer den enkelte medarbejder har. MOVE er baseret på øvelser, som kræver et minimum af udstyr. Langt de fleste skal kun bruge en måtte og en lang elastik.

Har medarbejderen udfordringer med hofterne anbefales derudover en kort elastik, og hvis medarbejderen har balanceudfordringer, anbefales der en balancepude og en stor træningsbold.

Der kan evt. tilkøbe en udstyrspakke til samtlige medarbejdere, som indeholder alt det udstyr medarbejderne skal bruge. Der kan vælges mellem en standardpakke og en luksuspakke. Se udstyrspakken her.

Hvad koster det?

Prisen på MOVE er afhængig af hvor meget virksomheden selv vil stå for. Der kan vælge mellem tre pakker:

MOVE YOURSELF: Pakken for virksomheden, der selv ønsker at stå for implementering og stå for det praktiske omkring de ugentlige træninger, men har brug for opskriften på hvad der virker.

MOVE WITH US: Pakken for virksomheden, der ønsker kompetencerne til at implementere og gennemføre de ugentlige træninger, men som gerne vil holdes i hånden de første tre måneder, for at sikre at vanen bliver integreret i virksomheden.

WE MOVE YOU: Pakken for virksomheden, der gerne vil have den målrettede træning, men vil have hjælp til alt det praktiske omkring de ugentlige fællestræninger.

Se priser på de forskellige pakker her.

Hvor meget tid skal derafsættes?

MOVE er baseret på 1 times træning om ugen. Forskning har vist, at dette  er nok til at aktivere alle de mange fordele, der er forbundet med at være fysisk aktiv. Se fordele for virksomheden og medarbejdere her.

Fællestræningen kan deles op i mindre bidder og tilpasses arbejdsdagen.

Skal der bruges sportstøj?

MOVE er som udgangspunkt baseret på øvelser, som kan udføres i almindeligt tøj eller arbejdstøj. Det er individuelt, hvor meget man sveder, og enkelte kan måske opleve, at de kommer til at svede en smule. Udgangspunktet er, at man ikke behøver at klæde om for at gennemføre øvelserne.

Kontakt

MoveMensch
Nordtoft 7, 9000 Aalborg

Tlf.: 51288777
@: mona@movemensch.dk
CVR: 43486667

Praktiske links

©MoveMensch
2023